Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia
im.Jana Kochanowskiego
O nas
Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia
im.Jana Kochanowskiego
Historia
Previous
Next

O nas

Poznaj nas bliżej

Od 6 kwietnia 1981 roku do chwili obecnej Towarzystwo promuje naszą gminę i miasto, inicjuje różne przedsięwzięcia, współpracuje z instytucjami, prowadzi działalność wydawniczą.

Organizacja ma swój medal, którym wyróżnia osoby zasłużone dla Stowarzyszenia i Ziemi Zwoleńskiej. Medalem tym uhonorowano liczną grupę działaczy samorządowych, kultury, oświaty, a także ministrów i parlamentarzystów. Pamiątkowym medalem Towarzystwa uhonorowany został także Papież Jan Paweł II, podczas pielgrzymki mieszkańców Zwolenia do Watykanu, oraz Kardynał Józef Glemp i marszałek sejmu – Maciej Płażyński.

„Służmy poczciwej sławie, A jako kto może, Niech ku pożytku Dobra spólnego pomoże”

Jan Kochanowski

AKTUALNOŚCI

Jan Grudzień

Człowiek z pasją – twórca i kustosz prywatnego muzeum osobliwości Wielki społecznik, kolekcjoner, interesował się wszystkim, co związane było z przeszłością naszego regionu i z

Czytaj więcej