W sprawie obchodów jubileuszu 600-lecia Zwolenia

W miesiącu grudniu TMMZ zwróciło się do Burmistrza Zwolenia z prośba o zorganizowanie spotkania, którego celem będzie  utworzenie Komitetu Obchodów 600 – lecia nadania prawa miejskiego Zwoleniowi oraz  o przygotowanie i przekazanie wykazu osób , które dotychczas zostały uhonorowane – Medalem „Za Zasługi dla Ziemi Zwoleńskiej”. Wykaz zamierzamy umieścić w kolejnym wydaniu Głosu Zwoleńskiego.