Obchody 598. Narodzin Naszego Miasta

Kapituła w składzie:

  1.  Przewodnicząca TMMZ im. Jana Kochanowskiego -Pani Bogusława  Jaworska – Przewodnicząca KAPITUŁY
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu -Pan Paweł Sobieszek-Członek KAPITUŁY
  • Przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu ds. Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego – Pani Jolanta Kacperczyk Baran- Członek KAPITUŁY
  • Sekretarz Gminy- Pan Mirosław Chołuj- Członek KAPITUŁY
  • Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu- Pani Natalia Anna Wieczerzyńska – Członek KAPITUŁY

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr IX/52/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 czerwca 2003  roku w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej” Kapituła Medalu w  dniu 3 lutego br. w w/podanym składzie rozpatrzyła  6 wniosków, jakie  wpłynęły   z prośba o nadanie Medalu „Zasłużony Dla Ziemi Zwoleńskiej.”

Wnioskodawcami byli:

Burmistrz Zwolenia , który  wnioskował o przyznanie Medalu dla Pana Grzegorza Molendowskiego, Pana Adama Dziedzica, Pana  Sławomira Okonia i Pani Teresy Iwańskiej.

Zarząd Towarzystwa Miłośników  Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego wnioskował o przyznanie Medalu dla Pana Stefana Bernaciaka.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA  złożył wniosek dla Pana Mieczysława Kacy.

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę i skierowane do Burmistrza Zwolenia, który w/w osobom przyznał Medal „Za Zasługi dla Ziemi Zwoleńskiej”.