Konkursy i nagrody

Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia brało udział w organizowaniu konkursów i ufundowało nagrody książkowe oraz pieniężne.

40 Mały Konkurs Recytatorski: eliminacje powiatowe. Konkurs zorganizowany został w dniu 30 marca 2023 r. przez Dom Kultury w Zwoleniu. Wzięło w nim udział 95 recytatorów reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne z gmin Zwoleń, Policzna, Tczów i Przyłęk. Do Rejonowego Konkursu Laureatów w Radomiu w poszczególnych kategoriach wiekowych (przedszkola – szkoły podstawowe) zakwalifikowano łącznie 8 osób, 17 uczestnikom przyznano wyróżnienia. Towarzystwo ufundowało nagrody książkowe. Szczegóły na stronie Zwoleńskiego Domu Kultury. 

Archiwa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

XXIV edycja konkursu “Wiedzy o Janie Kochanowskim”. Konkurs odbył się w dniu 12 czerwca 2023 r., a zorganizowała go Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Przyznano sześć nagród głównych i osiem wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i średnie). TMMZ ufundowało dwie nagrody pieniężne za zajęcie I i II miejsca przyznane w kategorii wiekowej szkoły średnie. Nagrody zostały wręczone w czasie Imienin Pana Jana 24 czerwca b.r. Szczegóły na stronie MGBP w Zwoleniu.

XXV Ogólnopolski Konkurs Literacki na fraszkę “O statuetkę Jana Kochanowskiego” – Zwoleń 2023. Komisja konkursowa obradowała w dniu 19 czerwca 2023 r. Na konkurs wpłynęło 43 zestawy  fraszek – łącznie 129 utworów. Przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. Towarzystwo ufundowało nagrodę pieniężną dla osoby wyróżnionej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w czasie tegorocznych Imienin Pana Jana – 24 czerwca b.r.