Zbigniew Lesisz (3.05.1931-16.11.2023) – patriota i pasjonat historii

    Mówił o sobie: Urodziłem się 3 maja 1931 roku w Zwoleniu w rodzinie Stanisława i Jadwigi z Grzybowskich. Rodzice moi byli nauczycielami w szkole w Strykowicach Górnych. Tata był kierownikiem, mama nauczycielką. Urodziłem się w rodzinie, która korzeniami sięga połowy XVII wieku i czuję się od korzeni zwoleniakiem.

Był człowiekiem ogromnej pasji, energii i poświęcenia dla odkrywania kolejnych tajników historii naszego miasta. Był wielkim lokalnym patriotą, zaangażowanym niemal przez całe swoje życie w sprawy naszej społeczności.

Pan Zbigniew Lesisz został Honorowym Członkiem powołanego w 2023 roku Komitetu Obchodów 600 – lecia miasta Zwolenia. Podczas ostatniego spotkania z nami przedstawił ciekawe pomysły i propozycje do realizacji Obchodów. Angażował się bardzo emocjonalnie w przygotowania do tych uroczystości. Pomimo złego stanu zdrowia, do ostatnich chwil starał się zachować pogodę ducha, zapraszając do współpracy i odwiedzin niezależnie od pory dnia, mówiąc: „moja firma działa przez 24 godziny”.

Był absolwentem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu, następnie ukończył Wydział Mechanizacji Rolnictwa na Politechnice Warszawskiej w 1954 roku z tytułem inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów pracował przez kilka lat w woj. Zielonogórskim w Kietrzu, został jego Honorowym Obywatelem. W 1965 zamieszkał w Puławach, gdzie pracował w Zakładach Azotowych aż do emerytury. Tu był jednym z założycieli Związku Zawodowego Solidarność i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego.

Zbigniew Lesisz wiele lat zajmował się historią Zwolenia, to była jego największa pasja. Pisał i dokumentował przeszłość miasta, pokonując tysiące kilometrów od archiwum do archiwum. Spędził wiele set godzin w bibliotekach, archiwach państwowych i kościelnych. Dzięki temu udało mu się dotrzeć do cennych tekstów i fotografii, które później wykorzystał w swoich publikacjach. Poruszał tematy związane z historią naszego miasta i jego mieszkańcami. Od wielu z nich posiadał informacje, które wykorzystał pisząc, min.: Zwoleński Słownik Biograficzny. W ten sposób przywrócił pamięć o ludziach zasłużonych dla naszego miasta. Słownik, do którego zbierał wciąż nowe informacje był do końca jego życia uzupełniany o kolejne nazwiska i, niestety, nie został jeszcze zakończony. Zbigniew Lesisz był pomysłodawcą i redaktorem Zwoleńskiego Magazynu Historycznego Trzęsiworek. Przez kilkanaście lat własnym sumptem wydawał to czasopismo, a ostatnie dwa numery wyszły jesienią tego roku. I gdyby nie Jego choroba i śmierć, pewnie pisałby nadal…Był to człowiek o niezwykłym charakterze – nie było dla niego rzeczy nie do zrealizowania. Wciąż planował kolejne zamierzenia. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci wielu wydawnictw, są to m.in.: Zwoleński Słownik Biograficzny, W służbie Ojczyzny, Okupacja Zwolenia w pigułce, Kościoły zwoleńskie, O wójtach dziedzicznych i starostach zwoleńskich, O Żydach zwoleńskich, Z kart historii zwoleńskiej placówki Armii Krajowej. Za aktywną działalność na rzecz naszego miasta został w 1997 roku odznaczony medalem Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej.

Jego odejście nastąpiło w chwili spisywania kolejnych wspomnień, którymi dzielił się bardzo chętnie – ostatnio niestety już tylko w rozmowach telefonicznych i mailowo. Śmierć, mimo wieku jakiego dożył, zaskoczyła nas i bardzo zasmuciła. Wkład pracy p. Zbigniewa Lesisza w archiwizowanie i popularyzowanie zwoleńskiej historii jest nieoceniony – pozostanie na zawsze dla nas i przyszłych pokoleń w swoich publikacjach. Dziękujemy za wszystko i żegnamy  z głębokim żalem.

                                                                                                                    Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia