Konkurs plastyczny „POEZJI MALOWANIE…”

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym „POEZJI MALOWANIE…”.

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół, klas i kursów plastycznych lub artystycznych oraz do ich opiekunów. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia i indywidualnie przez opiekuna.

Tematyka konkursu związana jest z postacią, życiem i twórczością Jana Kochanowskiego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– Starosta Zwoleński,
– Burmistrz Zwolenia.

Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia 2024 r.

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 10 000 zł. Dwie nagrody GRAN PRIX i 6 równorzędnych wyróżnień.

Liczymy na Państwa  udział w konkursie i wspólną międzynarodową wymianę artystyczną.