Pierwszy etap Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „POEZJI MALOWANIE…” za nami!

Informujemy o zakończeniu pierwszego etapu konkursu plastycznego inspirowanego życiem i twórczością Jana Kochanowskiego „POEZJI MALOWANIE…” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.

Do udziału w konkursie przystąpili artyści polscy i zagraniczni. Otrzymaliśmy w sumie 49 prac konkursowych w kategorii „uczeń” oraz 2 prace w kategorii „mistrz”.

Po dokładnej analizie wszystkich przysłanych prac w zapisie cyfrowym, komisja konkursowa w składzie:

– prof. Aleksander Józef Olszewski,

– dr Elżbieta Staniszewska,

– mgr Edyta Jaworska Kowalska,

– mgr Waldemar Gołdziński,

zakwalifikowała wszystkie prace do drugiego etapu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenie udziału i kreatywność w konkursie! Przypominamy, że zakwalifikowane prace należy przesłać Organizatorowi do dnia 30 kwietnia 2024 roku na adres: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń z dopiskiem „POEZJI malowanie…”

Otrzymane prace przejdą ponowną ocenę i już niedługo ogłosimy wyniki konkursu. Będziemy informować o kolejnych etapach konkursu na naszej stronie internetowej.